Social Schools

Via www.socialschools.nl houden wij ouder(s)/verzorger(s) van onze school op de hoogte van nieuwtjes en belangrijke berichten. Via Social Schools worden foto's gedeeld en kunnen de oudergesprekken worden gepland. Ook kort buitengewoon verlof kan hier (indien nodig) digitaal aangevraagd worden.

Verder kunnen hier gedeeltelijk eigen gegevens worden aangepast of aangevuld, zoals een nieuw adres na verhuizing of een ander telefoonnummer.

Social Schools is een goed communicatiemiddel tussen school en de ouders/verzorgers, het ondersteunt de communicatie met en betrokkenheid van de ouders. Social Schools kan op elk device (smartphone, tablet, laptop, enz.) volledig gebruikt worden maar. Ook is er een app, deze is geschikt voor Android en iOS.

Nieuwe ouders ontvangen voor de start van hun kind bij ons op school een uitnodiging om een account aan te maken op Social Schools.