Mijn kind aanmelden

Het kiezen van een basisschool voor je kind vraagt om zorgvuldigheid. Om de juiste keus te maken is het van belang dat ‘het gevoel’ goed is. Daarom nodigen wij u van harte uit voor een oriëntatiebezoek. U kunt daarvoor mailen naar parel@quadraten.nl of 050-5017344 bellen voor een afspraak. Tijdens dit bezoek vertelt de directeur over de school en ouders over hun kind. Een rondleiding door de school hoort daar uiteraard bij.

Een andere mogelijkheid is het zogenaamd ‘open huis’ dat we altijd in februari houden. U kunt dan vrijblijvend kijken en sfeer proeven in de school.

Het formele aanmelden van de leerling gebeurt via het aanmeldformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de directeur van de school. U ontvangt van ons na inlevering een bevestiging van ontvangst met daarin uitleg van de vervolgprocedure.

Als onze school past bij het onderwijs dat uw kind nodig heeft, wordt uw kind definitief ingeschreven. De juf neemt daarvoor ongeveer 3 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, contact met u op om afspraken te maken voor een wenmoment en u de gang van zaken uit te leggen rondom de eerste schooldag en de start op school.